BMI-Räknare

Kalkylator för att räkna ut ditt BMI / Body Mass Index / Kroppsfett

Räknare för att räkna ut ditt BMI / Body Mass Index / Kroppsfett

BMI, är en förkortning av Body Mass Index (kroppsmasseindex), och är ett sätt att räkna ut samt ta reda på om din vikt är normal. BMI är inte ett exakt mått utan kan variera mycket beroende på din muskelmassa och kroppsbyggnadsamt beroende på om du är man eller kvinna. Om du har mycket muskler kan man ha ett högt BMI utan att vara överviktig. Kalkylator för att räkna ut ditt BMI / Body Mass Index / Kroppsfett. Hos oss kan du enkelt räkna ut ditt BMI i nedanstående formulär. Ha en trevlig dag! Räkna ut ditt BMI för att se om du har normalvikt, övervikt eller undervikt. BMI/Body Mass Index kalkylator och tabeller för män, kvinnor och barn.


Räkna ut ditt BMI:

Ditt BMI är 23,1 vilket är viktklass: normalvikt

Formel för att beräkna BMI:

BMI formel

Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex är relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen vikten i kilogram dividerat med längden i meter i kvadrat. BMI används ofta inom tex bariatrin. Exempelvis om du är 170 cm lång och väger 90 kilo bli BMI uträkningen: 1,70 x 1,70 = 2,89 > 90 / 2,89 = 31,1.

För vuxna över 20 år har WHO har skapat nedanstående gränsvärden för BMI (För kvinnor, män och barn, se separata tabeller):

Tabell för BMI
BMI Viktklasser
BMI mindre än 16 Allvarlig undervikt.
16–19.9 Undervikt
20.0–24.9 Normalvikt
25–29.9 Övervikt
30–34.9 Fetma grad 1 / Måttlig fetma
35–39.9 Fetma grad 2 / Kraftig fetma
40 och mer Fetma grad 3 / Svår fetma

De senaste nyheterna om BMI, viktminskning, banta, hälsa mm