Viktminskningsläkemedlet alliDet receptfria (OTC) viktminskningsläkemedlet alli, med den aktiva substansen orlistat, har åter börjat säljas i Sverige. alli hjälper överviktiga personer att gå ner i vikt genom att förhindra att 25 procent av fettet i en måltid tas upp av kroppen. När man går ner två kilo genom sunda kostvanor och motion kan alli bidra till ytterligare ett kilos viktnedgång. alli kan med fördel kompletteras med ett internetbaserat stödprogram.

alli används för viktminskning hos vuxna 18 år och äldre, som är överviktiga och har ett BMI (body mass index) på 28 eller mer. alli ska användas tillsammans med en kalorireducerad, fettsnål kost. alli finns nu åter tillgängligt på svenska apotek efter en tids frånvaro från marknaden. Under den period som alli inte funnits på svenska marknaden har läkemedlet varit starkt efterfrågat av både apotek och användare.

Om alli
Kliniska studier har visat att orlistat 60 mg, som tas 3 gånger per dag, blockerar ca 25 % av kostens fettinnehåll. Orlistat verkar lokalt i matspjälkningssystemet genom att binda till en del av de enzymer som spjälkar fettmolekyler från kosten. Därmed förhindras en del av måltidens fettinnehåll att tas upp och lagras, och istället passerar det icke-absorberade fettet naturligt ut ur kroppen. alli ska kombineras med måttligt kalorireducerad och fettsnål kost och motion. Förtäring av kost med lågt fettinnehåll minskar sannolikheten för kostrelaterade behandlingseffekter.

Hur ska alli användas
Studier tyder på att användning av internetbaserat stödprogram kan bidra till större viktminskning och beteendeförändringar (1-5). alli erbjuder alli-programmet med beteendestöd i flera steg till användaren. På alli-webbplatsen finns interaktiva verktyg, fettsnåla recept, tips på fysisk aktivitet och annan information om hälsosam viktnedgång tillsammans med alli.

Innehavare av godkännande för försäljning är Glaxo Group Limited, Storbritannien. Första godkännandet skedde 23 juli 2007 och översyn av produktresumén ägde senast rum i juli 2013. I Sverige marknadsförs alli av Midsona Sverige AB.