Forskning från Högskolan i Halmstad visar att internetbaserade viktminskningsprogram kan vara lösningen på övervikten i samhället. Idag är varannan man och var tredje kvinna överviktig i Sverige och samhällets resurser räcker inte till för att råda bot på det växande problemet.

Tillsammans med forskare från Karolinska Institutet, KI, har Madeleine Svensson studerat ätbeteenden hos individer som är medlemmar i Viktklubb.se. Det internetbaserade viktminskningsprogrammet startades av KI:s överviktsenhet år 2002 och har hittills hjälpt hundratusentals svenskar att gå ner i vikt.

– Vi har genom den här studien fastställt att internetbaserade viktminskningsprogram fungerar. Det gäller att hitta nya sätt att hjälpa överviktiga personer, då befintliga resurser och metoder inte räcker till. Viktklubbarna online är ett sätt, säger Madeleine Svensson, doktor i medicinsk vetenskap på Sektionen för hälsa och samhälle vid Högskolan i Halmstad.

Av studien har forskarna dragit flera intressanta slutsatser:

  • Överviktiga män har ett något högre emotionellt ätbeteende än kvinnor men detta ätbeteende minskar signifikant efter deras deltagande i en viktminskningsklubb.
  • Det går att förändra sitt ätbeteende genom att följa ett viktminskningsprogram på internet och den förändringen bidrar till en viktnedgång.
  • Viktminskningsprogram måste skräddarsys baserat på kön och beteende.

– Den viktigaste slutsatsen av vår forskning är att behandlingsformerna vid viktminskning behöver ses över. Det är tydligt att män och kvinnor har olika ätbeteenden och det måste behandlingen ta hänsyn till, säger Madeleine Svensson.

Tre olika ätbeteenden studerades: emotionellt, okontrollerat och återhållsamt ätande. Ätbeteendet förändrades drastiskt för deltagarna i studien under de 6 månaderna. De minskade sitt okontrollerade ätbeteende överlag och ökade sitt återhållsamma ätande. Det återhållsamma ätbeteendet var tydligt kopplat till viktminskning för både män och kvinnor.

I studien framkom även det något oväntade resultatet att emotionellt ätande, det vill säga tröstätande, var högre hos män än hos kvinnor vid inledningen av viktminskningsprogrammet. Men efter tre månader hade männens emotionella ätbeteendet minskat, medan kvinnornas låg kvar på samma nivå.