BMI-Räknare

Kalkylator för att räkna ut ditt BMI / Body Mass Index / Kroppsfett

BMI Tabell Ålder

Vad som anses vara din normalvikt varierar ofta beroende på ålder. De rekommendationer från WHO som finns för BMI (Body Mass Index) är samma för alla i vuxen ålder, både för män och kvinnor. Men i praktiken brukar man utgå ifrån att ju äldre man är, desto närmre den övre gränsen kan man ligga. Nedanstående tabell kan användas som ett riktvärde när man försöker kontrollera sitt BMI.

[table caption=”Tabell för olika åldersgrupper” sort=”desc,asc”]

Ålder, BMI Normalvikt

19-24 år, BMI 19.0-23.9

25-34 år, BMI 20.0-24.9

35-44 år, BMI 21.0-25.9

45-54 år, BMI 22.0-26.9

55-64 år, BMI 24.0-27.9

Över 65 år, BMI 24.0-28.9

[/table]

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.