De nya viktprofilerna stärker själva grunden i Allévometoden: att ändra sitt beteende och förbättra sina mat- och motionsvanor. Detta leder till både viktnedgång och det viktigaste, att man behåller sin idealvikt.

Det finns nu sex olika profiler, fyra stycken kvinnor och två män, som samtliga är överviktiga (BMI över 25). Profilerna har tagits fram av Viveca Annell, leg dietist med lång erfarenhet som rådgivare vid viktnedgång. Till varje profil har Viveca även tagit fram anpassade kostråd. För att få bättre hjälp med sin motion har Fredrik Arrhenius tagit fram både träningsråd och träningsprogram till respektive profil. Tanken är att alla övningar lätt kan genomföras hemma. Fredrik är personlig tränare med god erfarenhet av överviktiga från Överviktscentrum på Karolinska Universitetssjukhuset.

– För att kunna ge ännu mer individanpassat stöd har vi utvecklat viktprofiler genom vilka vi på ett ännu bättre sätt kan guida konsumenten genom Allévometoden givet dennes förutsättningar och fas i livet, säger Alexandra Norman, produktansvarig för Allévo. Vi kan också ge mer anpassade råd och tips givet de olika utmaningar konsumenten har.

För att på bästa sätt stödja ett förändrat ät- och motionsmönster har vi sedan introduktionen av Allévometoden 2007 erbjudit en digital vikt-och motionsdagbok via Allévos hemsida. Idag finns den även som mobil-app. Att just internetbaserade viktminskningsprogram fungerar bekräftar en färsk studie från Halmstad Universitet. De kan vara en bidragande lösning till övervikten i samhället, vars resurser inte räcker till för att råda bot på det växande problemet*.

-Vi vill göra Allévometoden och de nya profilerna så tillgängliga som möjligt. Tjänsten är gratis och det finns inga förbehåll, berättar Alexandra Norman.