BMI-Räknare

Kalkylator för att räkna ut ditt BMI / Body Mass Index / Kroppsfett

BMI Tabell

När man ska tolka sitt BMI är det fler faktorer som påverkar som tex ålder, muskelmassa mm. För vuxna över 20 år har WHO har skapat nedanstående gränsvärden för BMI. Men normal brukar man utgå ifrån att dessa värden gäller för vuxna personer mellan 25 och 34 år. Ofta kombinerar man också sitt BMI med att mäta midjemått och maghöjd. För kvinnor bör midjemåttet vara under ca 80 cm och för män ca 94 cm. Muskler väger mer än fett därför kan tex kroppsbyggare ha ett BMI över 30 utan att vara feta. Uppmärksamma dock att nedanstående BMI-värden inte gäller för barn och ungdomar upp till 18 år. För barn upp till 18 år används BMI-klassifikationen iso BMI, som beror på kön och ålder.

[table caption=”Tabell för BMI” sort=”desc,asc”]

BMI, Viktklasser

BMI mindre än 16, Allvarlig undervikt.

16–19.9, Undervikt

20.0–24.9, Normalvikt

25–29.9, Övervikt

30–34.9, Fetma grad 1 / Måttlig fetma

35–39.9, Fetma grad 2 / Kraftig fetma

40 och mer, Fetma grad 3 / Svår fetma

[/table]

[table caption=”Tolka ditt BMI” sort=”desc,asc”]

BMI, Kommentar

BMI under 18.5 Undervikt, Har du undervikt skulle du troligtvis må bättre av att öka något i vikt. Hälsoriskerna vid måttlig undervikt är låga men ligger du långt under BMI 18 bör du söka hjälp. Många som ökar lite i vikt märker att de känner sig piggare och får en bättre prestationsförmåga.

BMI 18.5 – 24.9 Normalvikt, Du anses ha en normal vikt och det är bra om du kan behålla den. Försök att äta hälsosamt och röra på dig så mycket som möjligt. Tänk också på att även om du har ett normalt BMI är det en hälsorisk med stort midjemått.

BMI 25 – 29.9 Övervikt, Har du övervikt anses du väga mer än du mår bra av i förhållande till din längd. Vill du gå ner i vikt är bästa sättet att äta hälsosamt och lagom mycket samt att röra på dig så mycket som möjligt. Det gör stor skillnad om du rör på dig mycket lite eller inte alls. Kan eller vill du inte gå ner i vikt har det en stor betydelse för din hälsa om du inte går upp ytterligare. Övervikt mellan BMI 25-27 kan innebära en måttlig ökning av risken för ohälsa. Men den som rör sig regelbundet och har god kondition löper avsevärt lägre risk jämfört med den som är stillasittande. Från BMI 27 ökar riskerna betydligt bland annat för högt blodtryck förhöjda blodfetter och diabetes typ 2. Om du upplever att du inte mår bra på grund av din övervikt eller av andra orsaker så bör du kontakta din vårdcentral eller företagshälsovård för en individuell bedömning.

BMI 30.0 och mer Fetma, Har du fetma behöver du gå ner i vikt om du vill undvika risken att drabbas av olika sjukdomar som till exempel högt blodtryck förhöjda blodfetter hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Hur stora hälsoriskerna är beror på graden av fetma och hur du mår i övrigt. Och det gör en stor skillnad om du rör på dig mycket lite eller inte alls. För att få individuell rådgivning och eventuell behandling kan du kontakta din vårdcentral eller företagshälsovård.

[/table]

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.