Två av tre svenskar vill gå ner i vikt, det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av ViktVäktarna. 67 procent av de som vill gå ner i vikt vill göra det för den egna hälsans skull. Andra orsaker att gå ner i vikt är för att få en snyggare kropp (45 %), få mer energi/orka mer (43 %) samt att få bättre självförtroende (29 %).

På frågan ”vad motiverar dig mest, när du försöker gå ner i vikt?” svarar flest (50 %) ”när jag märker att jag orkar mer rent fysiskt”. Andra motivationsfaktorer är ”att komma i mindre klädstorlekar” (48 %), ”när hälsan blir märkbart bättre” (45 %) och ”när vågen visar på minus” (38%). Endast 17 procent sporras av att andra börjar kommentera när viktminskningen syns.

– Viktminskning handlar inte längre nödvändigtvis om ideal och om det yttre – alltfler börjar tänka bortom vågen. Svenskarna motionerar mer, dricker mindre och tänker mer på vad de äter – och i allt det blir viktminskningen en bonus snarare än ett självändamål, säger Karin Nileskog, kostansvarig på ViktVäktarna.

Undersökningen visar att det är betydligt viktigare för yngre som vill gå ner i vikt att få en snyggare kropp än vad det är för de äldre. 77 procent i åldersgruppen 15-34 uppger detta mot 41 procent av de som är 35-55 år och 28 procent av de som är 56-79 år.

Resultatet visar också att det är fler män än kvinnor som vill gå ner i vikt för sin partners skull (12 procent av männen mot bara 3 procent av kvinnorna) och för att få ett bättre sexliv (8 procent mot 3 procent av kvinnorna).

Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 21 oktober – 26 oktober. Totalt intervjuades 1134 personer i ålder 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.