BMI-Räknare

Kalkylator för att räkna ut ditt BMI / Body Mass Index / Kroppsfett

BMI Tabell Män

WHO’s rekommendationer för BMI (Body Mass Index) i vuxen ålder är samma för män och kvinnor. Man brukar dock utgå ifrån att ju äldre man är, desto närmre den övre gränsen kan man ligga. Kvinnor och män har av naturen olika mängd kroppsfett, dessutom är muskler tyngre än fett, och benstommens täthet är högre hos fysiskt aktiva. Vilket gör att värdena kan behöva tolkas utifrån individ.

Tabell för BMI Män
BMI  Viktklasser
BMI mindre än 16 Allvarlig undervikt.
16–19.9 Undervikt
20.0–24.9 Normalvikt
25–29.9 Övervikt
30–34.9 Fetma grad 1 / Måttlig fetma
35–39.9 Fetma grad 2 / Kraftig fetma
40 och mer Fetma grad 3 / Svår fetma

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.