BMI-Räknare

Kalkylator för att räkna ut ditt BMI / Body Mass Index / Kroppsfett

BMI Tabell Kvinna

De rekommendationer från WHO som finns för BMI (Body Mass Index) är samma för män och kvinnor i vuxen ålder. Det finns dock förslag om att man bör höja gränsen för rekommendationen för äldre kvinnor. Man brukar dock utgå ifrån att ju äldre man är, desto närmre den övre gränsen kan man ligga. Kvinnor och män har av naturen olika mängd kroppsfett, dessutom är muskler tyngre än fett, och benstommens täthet är högre hos fysiskt aktiva. Vilket gör att värdena kan behöva tolkas utifrån individ.

[table caption=”Tabell för BMI Kvinnor” sort=”desc,asc”]

BMI, Viktklasser

BMI mindre än 16, Allvarlig undervikt.

16–19.9, Undervikt

20.0–24.9, Normalvikt

25–29.9, Övervikt

30–34.9, Fetma grad 1 / Måttlig fetma

35–39.9, Fetma grad 2 / Kraftig fetma

40 och mer, Fetma grad 3 / Svår fetma

[/table]

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.