Överviktsoperationer leder ofta till en permanent viktminskning där patienterna i genomsnitt blir av med två tredjedelar av sin övervikt. En stor andel av patienterna är nöjda med resultatet av operationen, men få följer rekommendationerna om livslångt vitamintillskott. Det framgår av en ny avhandling från Uppsala universitet.

Fetma kan sägas vara 2000-talets nya epidemi, och som en konsekvens av detta har antalet överviktsoperationer ökat kraftigt. Långtidsresultaten efter den vanligaste operationen, gastric bypass, har belysts i en avhandling av David Edholm, läkare och doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper.

I avhandlingen, Gastric Bypass – Facilitating the Procedure and Long-term Results, undersöks patienter som opererats med gastric bypass 7-17 år tidigare. Resultaten visar att ingreppet leder till en beständig viktminskning där patienterna i genomsnitt blir av med två tredjedelar av sin övervikt. Nästan 80 procent av de opererade är nöjda med resultatet av ingreppet.

– Det känns uppmuntrande att kunna visa dessa goda resultat, som dessutom kommer från en av de få studier i världen med riktigt lång uppföljningstid, säger David Edholm.

Den kraftiga viktminskningen leder också till att 40 procent av de opererade genomgår plastikkirurgi för att bli av med överhängande hud på buken. Efter gastric bypass rekommenderas livslång behandling med multivitaminer och vitamin B12, vilket endast 24 respektive 72 procent av patienterna följer. Utöver detta visar avhandlingen att en viktminskning med lågkaloridiet under fyra veckor inför gastric bypass underlättar operationen genom att leverstorleken minskar med en sjättedel.