BMI-Räknare

Kalkylator för att räkna ut ditt BMI / Body Mass Index / Kroppsfett

Vad är Bariatri?

Bariatri är ett samlingsord för olika typer av medicinska behandlingsmetoder vars mål är att på medicinsk väg behandla och åtgärda sjuklig fetma. Metoderna inom bariatrin är att framställa olika standarder för sjukdomsdiagnos och hur utredningar innan behandlingar skall genomföras. För patienten innebär bariatrin att en läkare kan ställa likvärdiga diagnoser. Tex att kunna utvärdera patientens BMI i förhållande till muskelmassa och att kunna faställa om den sjukliga fetman är ett symptom på en underliggande sjukdom. Behandlingsmetoderna inom bariatrin innehåller ofta förändrad livsföring som tex bantning, motion, fysisk terapi och kirurgi.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.