Tre procent av befolkningen räknas som kraftigt överviktig med ett BMI över
35 och kan komma ifråga för överviktsoperation.

Viktor Henriksson i Göteborg var den förste att göra tunntarmresektion i
viktsreducerande syfte i början av 50-talet.

På Akademiska sjukhuset började man med överviktsoperationer 1996. Sedan dess har drygt 2 000 patienter opererats. I Sverige har antalet operationer ökat
från 700 år 1998 till närmare 12 000 i fjol. Totalt har 24 000
personer opererats.

Fram till millennieskiftet var det vanligast med en bandmetod som innebar att
man minskade tunntarmens längd och yta för att minska upptaget av mat och
absorption av näringsämnen.

Numera är gastric bypass den vanligaste operationsmetoden. Metoden duodenal
switch erbjuds patienter med BMI över 50 och svårinställd insulinbehandling med
kraftigt svängande blodsockervärden.

De som opererats med gastric bypass går ner i genomsnitt 40
kilo och håller den nya vikten. Vid duodenal switch är viktnedgången ännu mer
dramatisk, upp till 100 kilo.