BMI-Räknare

Kalkylator för att räkna ut ditt BMI / Body Mass Index / Kroppsfett

Barnfetma

Gränsvärdet för vad som anses var ett hälsosamt BMI för barn varierar med ålder och kön (se tabell för barn). Under 2000-talet har dock barnfetma stigit över hela världen. Det finns flera faktorer bakom ökningen av barnfetma som tex ändrade matvanor, mindre fysisk aktivitet. Eftersom barnfetma är kvar när barnet går in i vuxenlivet så är risken för att få flera kroniska sjukdomar hög. Barn med barnfetmaskall därför i ett tidigt stadium testas för högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter och fettlever. Åtgärder för att minska barnfetma består vanligtvis av livsstilsförändringar och beteendetekniker.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.