BMI-Räknare

Kalkylator för att räkna ut ditt BMI / Body Mass Index / Kroppsfett

Vad är BMI – Body Mass Index?

Body Mass Index (förkortas ofta till BMI), eller på svenska kroppsmasseindex, är en formel för att räkna ut relationen mellan vikt och längd. Formeln är din vikt i kilogram delat längden i meter i kvadrat. För en individ med fast längd ökar BMI-värdet linjärt med ökad kroppsvikt. I den tabellen för allmänna BMI-gränsvärden som WHO anger gäller för vuxna med normal muskelmassa. WHO’s gränsvärden för BMI skall endast ses som riktmärken för att bedöma hälsosam kroppsvikt. BMI är inget ”sant” värde och är inte anpassat för kvinnor, barn, kroppsbyggare eller elitidrottare. WHO’s BMI-tabell utgår endast från längd och vikt och eftersom kvinnor normalt har mindre muskelmassa än män skall de utgå från lägre värden.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.