En färsk undersökning som genomförts bland överviktiga som har BMI 28 eller mer visar att sex av tio har försökt gå ner i vikt det senaste året. Av de som försökt gå ner i vikt utan hjälp har 22 procent lyckats uppnå önskad viktnedgång.

De som däremot har fått professionell hjälp lyckas i nästan dubbelt så hög utsträckning (42 procent). Trots det tydliga sambandet mellan professionell hjälp och viktnedgång är det inte många överviktiga som får den hjälp de behöver. Knappt var tionde (8 procent) av de överviktiga anser att de fått professionell hjälp för att gå ner i vikt och 17 procent svarade att de delvis fått hjälp.

– Det är svårt att skaffa sig en ny livsstil, något som är en förutsättning för att kunna gå ner i vikt och behålla den. Men med professionell hjälp ökar chanserna att lyckas. Om man inte får rätt stöd genom sjukvården har apotekspersonal ofta stor kunskap om övervikt, säger Stephan Rössner, professor emeritus och före detta överläkare på överviktsenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov, på uppdrag av Midsona Sverige AB som marknadsför alli på den svenska marknaden.