BMI-Räknare

Kalkylator för att räkna ut ditt BMI / Body Mass Index / Kroppsfett

BMI Tabell Män

WHO’s rekommendationer för BMI (Body Mass Index) i vuxen ålder är samma för män och kvinnor. Man brukar dock utgå ifrån att ju äldre man är, desto närmre den övre gränsen kan man ligga. Kvinnor och män har av naturen olika mängd kroppsfett, dessutom är muskler tyngre än fett, och benstommens täthet är högre hos fysiskt aktiva. Vilket gör att värdena kan behöva tolkas utifrån individ.

[table caption=”Tabell för BMI Män” sort=”desc,asc”]

BMI, Viktklasser

BMI mindre än 16, Allvarlig undervikt.

16–19.9, Undervikt

20.0–24.9, Normalvikt

25–29.9, Övervikt

30–34.9, Fetma grad 1 / Måttlig fetma

35–39.9, Fetma grad 2 / Kraftig fetma

40 och mer, Fetma grad 3 / Svår fetma

[/table]

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.